EFOP-1.1.6-17-2017-00008

Az EFOP 1.1.6-17 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című konstrukció keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.

Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal létrejött Partnerségi Megállapodás keretében vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését.

A WEILAND Kft. – Drávapack Kft. Konzorciuma – 100 százalékos támogatási intenzitás mellett – 38 667 623- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készülő képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósuló képzések, tréningek és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, illetve meglévő munkaerőpiaci pozícióik megerősítését, valamint reintegrációs folyamatukat.

A program forrását az Európai Szociális Alap (ESZA) és Magyarország költségvetése biztosítja. Az ESZA forrásból finanszírozott projektek esetében minden bevonásra került résztvevőről nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás szükséges. Az adatgyűjtés az ESZA kérdőív felvételével valósul meg. A válaszok személyes és különleges adatokat is érintenek, ezért a kérdőívek kezelése fokozott figyelemmel és titoktartással történik.

A Projekt címe:Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése a Weiland Kft. -Drávapack Kft. Konzorciuma”

Azonosítószáma: EFOP-1.1.6-17-2017-00008

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2019.01.31.

A Projekt Támogatási mértéke: 100%

A Projekt Támogatási összege: 38 667 623.- forint

A projekt célja, hogy javuljanak az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei, ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintje növekedjen.

További cél, hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyek olyan egyéni fejlesztésben, kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben, munkatapasztalat-szerzésben részesüljenek, hogy alkalmassá váljanak az értékteremtő, önálló munkavégzésre az őt fejlesztésbe vonó akkreditált foglalkoztatónál.

Ezúton mondunk köszönetet a Európai Szociális Alap és a Magyar Államnak program támogatásáért.

2017.december 01.

Módosítva: 2020 07 12